Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.132 ustawy pzp: Dostawa spektrometru masowego z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem:  https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl  zwanej dalej Platformą Zakupową lub Systemem .
Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-04-25 18:14:39 Justyna Bonk-Pietrzyk

Edycja

2022-04-25 18:12:58 Justyna Bonk-Pietrzyk

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1647

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2022-04-25 18:12:58

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2022-04-25 18:12:58

Osoba wprowadzająca informację

Justyna Bonk-Pietrzyk