Dane teleadresowe

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Katowicach

ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice

fax: 32 351 23 18

e-mail: wsse.katowice@sanepid.gov.pl

skrzynka ePUAP: /WSSEKatowice/skrytka

TELEFONY

Numery telefonów

Komórka org.

Udzielane informacje

wew.

zew.

100

32 351 23 00

punkt informacyjny

 

307

32 351 23 29

HP

szczegółowe informacje dotyczące postępowania w przypadku chorób zawodowych

319

32 351 23 26

HR

odnośnie dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwolenia na stosowanie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;
na temat aktualnych przepisów prawnych dotyczących czynników szkodliwych, takich jak promieniowanie jonizujące i niejonizujące

151

oraz

152

32 351 23 50

oraz

32 351 23 51 

HKiŚ-WODA

o jakości wody przeznaczonej do spożycia;
o jakości wody do kapieli i rekreacji;
materiałach i środkach do uzdatniania i dystrybucji wody;
o zagrożeniach wynikających ze spozywania lub korzystania z wody o niewłaściwej jakości;
sposobie zgłaszania interwencji i skarg;
o urzadzeniach wodociagowych i źródłach zaopatrzenia w wodę

321

322

32 351 23 05

32 351 23 06

HKiŚ
sekretariat

informowanie stron o stanie prawnym oraz kompetencjach i trybie postępowania organów PIS:
- rozpatrywanie wnoszonych interwencji, ewentualnie skarg na działalność ppis;
- prowadzenie nadzoru sanitarnego w zakresie higieny komunalnej i środowiska;
- wydawanie zezwoleń , opinii na wniosek stron lub urzędzów (np. opiniowanie zoz, wydawanie zezwolen na ekshumacje itp.)

107

32 351 23 10

EP
sekretariat

dane statystyczne z zakresu publikowanych sprawozdań epidemiologicznych

108

32 351 23 13

 EP
szczepienia

program szczepień ochronnych - założenia i realizacja, szczepienia zalecane, czynna profilaktyka chorób zakaźnych, poradnictwo związane z podróżami, gospodarka preparatami szczepionkowymi, dane z zakresu publikowanych sprawozdań dotyczących szczepień ochronnych

110

32 351 23 14

EP
(DDD)

sterylizacja, dezynfekcja i dezynsekcja, intestacja owadami, przepisy dotyczące stanu sanitarnego zoz

300

32 351 23 24

HŻŻiPU
sekretariat

informacje ogólne z zakresu higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku

320

32 351 23 46

HŻŻiPU

substancje dodatkowe, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementy diety, jaja, odpady, ryby, krajowy plan poboru prób, WBK, wody mineralne, grzyby i przetwory grzybowe, RASFF, RAPEX, skargi, postępowanie odwoławcze, współpraca z weterynarią, szkolenia

200

32 351 23 20

NZ
sekretariat

informacje dot. uzgadniania pod wzg. wymogów higienicznych i zdrowotnych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, informacje nt. odstępstw od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i BHP, uzgadnianie dokumentacji projektowej pod wzg.sanitarno-higienicznym, uczestnictwo w odbiorach techn. obiektów budowlanych, rozpatrywanie odwołań i zażaleń od decyzji i postanowień wyd. przez organ I instancji tj. PPIS

145

109

32 351 23 17

32 351 23 11

PZ

informacje dotyczące zakresu prowadzonej działalności oświatowo-zdrowotnej, informacja dotycząca realizowanych programów edukacyjnych, kampanii oraz akcji oświatowo-zdrowotnych, kontakt dla mediów

114

32 351 23 16

Higiena Dzieci i Młodzieży

informacje dot.warunków zdrowotnych, higieny procesu nauczania i wypoczynku dzieci i młodzieży

146

32 351 23 54

System
Jakości

informacje na temat funkcjonującego systemu zarządzania jakością, zakresu badań akredytowanych Działu Laboratoryjnego WSSE w Katowicach oraz na temat systemu jakości w działaniach inspekcyjnych państwowej inspekcji sanitarnej województwa śląskiego

124

32 351 23 34

DL
sekretariat

informacje dot. badań wykonywanych w Dziale Laboratoryjnym

205

32 351 23 32

DL/ChZZ

informacje dot. badań bakteriologicznych, serologicznych, wirusologicznych, parazytologicznych oraz skuteczności sterylizacji

208

32 351 23 04

DL/KB

informacje dot. badań mikrobiologicznych wody i osadów ściekowych

304

32 351 23 44

DL/KS

informacje dot. badań i pomiarów na stanowiskach pracy

104

105

106

32 351 23 57

32 351 23 59

DL/HR

informacje dot.pomiarów pól e-m, rtg promieniowania jonizującego, testów kontroli aparatów rtg

214

32 351 23 40

zaopatrzenie

informacje stanu realizacji zamówień

216

32 351 23 38

sekcja kadr i szkolenia

wakaty w WSSE

218

32 351 23 45

zamówienia publiczne

stan realizacji przetargów

121

32 351 23 42

kasa

informacje dot. godzin przyjmowania wpłat

400

32 3512315

sekretariat ŚPWIS

ogólne informacje o zakresie działania i kompetencjach Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

Użyte skróty:
HŻŻiPU - Dział Nadzoru Sanitarnego, Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
HP - Dział Nadzoru Sanitarnego, Oddział Higieny Pracy
HR - Dział Nadzoru Sanitarnego, Oddział Higieny Radiacyjnej
HKiŚ-WODA - Dział Nadzoru Sanitarnego, Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska, Sekcja Nadzoru Wody, Ścieków i Gleby
HKiŚ-sekretariat - Dział Nadzoru Sanitarnego, Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska (sekretariat)
EP - Dział Nadzoru Sanitarnego, Oddział Epidemiologii
EP (DDD) - Dział Nadzoru Sanitarnego, Oddział Epidemiologii (Dezynsekcja, Dezynfekcja, Deratyzacja)
NZ - Dział Nadzoru Sanitarnego, Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
PZ - Oddział Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej
DL/KB - Dział Laboratoryjny, Oddział Badań Powietrza i Wody, Pracownia Badań Mikrobiologicznych Wody
DL/KS - Dział Laboratoryjny, Oddział Badań i Pomiarów na Stanowiskach Pracy, Pracownia Badań Chemicznych
DL/HR - Dział Laboratoryjny, Oddział Badań Higieny Radiacyjnej

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-06-13 21:03:20 Krzysztof Borek

Edycja

2018-07-05 10:24:48 Marcin Fedynkiewicz

Edycja

2017-08-01 14:25:21 Krzysztof Borek

Edycja

2017-04-20 08:14:33 Krzysztof Borek

Edycja

2017-04-19 08:44:50 Krzysztof Borek

Edycja

2016-08-26 11:57:30 Krzysztof Borek

Edycja

2016-08-11 09:11:46 Krzysztof Borek

Edycja

2016-08-11 09:10:11 Krzysztof Borek

Edycja

2016-08-11 09:09:08 Krzysztof Borek

Edycja

2016-01-28 09:37:15 Krzysztof Borek

Edycja

2016-01-28 08:53:59 Krzysztof Borek

Edycja

2016-01-27 14:53:38 Krzysztof Borek

Edycja

2016-01-27 14:43:44 Krzysztof Borek

Edycja

2013-01-15 10:11:45 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 12:44:47 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 12:42:13 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 12:23:54 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 12:18:36 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 12:13:54 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 12:12:47 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 11:11:28 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 11:07:53 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 11:05:43 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 11:02:18 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:55:55 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:54:01 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:52:08 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:49:13 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:47:43 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:45:49 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:39:47 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:34:43 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:26:17 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:25:52 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:21:11 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:18:22 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:15:58 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:13:24 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:12:32 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:09:27 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:06:42 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:02:31 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 09:50:24 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 09:46:56 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 09:40:29 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 09:31:07 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 09:29:12 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 09:28:17 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 09:25:19 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 09:19:37 Krzysztof Borek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

32268

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2010-01-13 09:19:37

Osoba wytwarzająca informację

lek. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2010-01-13 09:19:37

Osoba wprowadzająca informację

Krzysztof Borek