ŚPWIS

 

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

 

jest organem wykonującym zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa śląskiego. Kieruje on jednocześnie działalnością Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach.

Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz
Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach jest:


dr n. med. Grzegorz Hudzik


Zastępcą Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz
Zastępcą Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach jest:


dr n. med. Dorota Wodzisławska - Czapla


Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

1. higieny środowiska,
2. higieny pracy w zakładach pracy,
3. higieny radiacyjnej,
4. higieny procesów nauczania i wychowania,
5. higieny wypoczynku i rekreacji,
6. zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
7. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

     Wykonywanie powyższych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-06-03 09:28:31 Krzysztof Borek

Edycja

2020-06-02 08:21:07 Krzysztof Borek

Edycja

2020-06-01 08:21:06 Krzysztof Borek

Edycja

2020-06-01 08:17:10 Krzysztof Borek

Edycja

2017-11-15 14:33:55 Marcin Fedynkiewicz

Edycja

2016-08-29 14:51:23 Marcin Fedynkiewicz

Edycja

2016-08-26 11:57:00 Krzysztof Borek

Edycja

2016-08-26 11:56:32 Krzysztof Borek

Edycja

2016-08-26 11:55:17 Krzysztof Borek

Edycja

2015-09-15 14:11:25 Marcin Fedynkiewicz

Edycja

2015-09-14 14:56:14 Krzysztof Borek

Edycja

2015-09-10 08:13:57 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-15 13:13:41 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-15 13:13:06 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 09:15:19 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 09:14:44 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 09:13:55 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 09:10:02 Krzysztof Borek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

37851

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2010-01-13 09:10:02

Osoba wytwarzająca informację

mgr Agnieszka Tymińska

Czas publikacji

2010-01-13 09:10:02

Osoba wprowadzająca informację

Krzysztof Borek