Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji: Remont pomieszczeń wiatrołapu, holu głównego oraz korytarza „A” wraz z robotami towarzyszącymi

Specyfikacja Warunków Zamówienia znajduje się na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem: https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą Zakupową lub Systemem .
Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-10-21 20:18:26 Justyna Bonk-Pietrzyk

Edycja

2021-10-21 20:15:26 Justyna Bonk-Pietrzyk

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2488

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2021-10-21 20:15:26

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2021-10-21 20:15:26

Osoba wprowadzająca informację

Justyna Bonk-Pietrzyk