Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Wykonawcy odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic i materiałów do badań chemicznych, bakteriologicznych, mikrobiologicznych oraz molekularnych na 2021 rok

Specyfikacja  Warunków Zamówienia znajduje się na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem: https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą Zakupową lub Systemem .
Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-09-15 18:12:42 Justyna Bonk-Pietrzyk

Edycja

2021-09-15 18:06:34 Justyna Bonk-Pietrzyk

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1868

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2021-09-15 18:06:34

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2021-09-15 18:06:34

Osoba wprowadzająca informację

Justyna Bonk-Pietrzyk