Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Wykonawcy drobnego sprzętu laboratoryjnego i wyrobów jednorazowych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

Specyfikacja Warunków Zamówienia znajduje się na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem: https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą Zakupową lub Systemem. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-07-20 14:20:59 Anna Litke

Edycja

2021-07-20 14:20:00 Anna Litke

Edycja

2021-07-20 14:17:36 Anna Litke

Edycja

2021-07-20 14:15:18 Anna Litke

Edycja

2021-07-20 14:10:56 Anna Litke

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1193

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2021-07-20 14:10:56

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2021-07-20 14:10:56

Osoba wprowadzająca informację

Anna Litke