Zamówienie w trybie z wolnej ręki: Dostawa i transport kolumienek powinowactwa immunologicznego do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2015-10-27 09:11:43 Celina Osuch

Edycja

2013-11-28 13:11:52 Celina Osuch

Edycja

2013-11-28 13:10:37 Celina Osuch

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3501

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2013-11-28 13:10:37

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2013-11-28 13:10:37

Osoba wprowadzająca informację

Celina Osuch